Elementary, my dear Watson !

watson

  Je hoeft geen Sherlock Holmes te zijn om te weten wie Watson is ... We hebben het hier echter over Watson van IBM. En wat daar precies achter zit is toch niet zo "Elementair, mijn beste Watson !". Vandaar deze blog als poging om … Continue reading

Comment mentir avec un graphique

Obamasbikini

Lorsqu'il s'agit de communiquer des chiffres, qu'ils soient financiers, électoraux, démographiques, sportifs, scientifiques ou bien d'autres choses encore, tout le monde s'accordera pour dire qu'il n'y a rien de mieux qu'un graphique. Il est aujourd'hui difficile de trouver un journal … Continue reading

Een concept voor sterke mobiele authenticatie

mobile-security

Inleiding In een vorige blogpost werd nagegaan in hoeverre de huidige authenticatiemiddelen die aangeboden worden binnen CSAM mobiel bruikbaar zijn. In hoeverre laten ze toe om toegang te krijgen tot toepassingen vanop smartphones en tablets? De conclusie luidde dat er nieuwe oplossingen … Continue reading

Data simplification and abstraction (Part I)

ClaraL2014Croquis

Telle l'abstraction d'un visage en ses traits saillants,  l'esquisse épurée d'un mouvement de la main ou d'une silhouette aperçue dans la rue (I), "La loi (doit être) plus ferme dans ses principes et plus modeste dans ses détails" écrivent en juin 2015 Robert … Continue reading

Instance-as-a-Service

instance as a service

Het goedkoop aanbieden van diensten op je eigen cloud. De cloud is (nog steeds) één van de allergrootste hypes in de geschiedenis van computertechnologie en vraagt om een evolutie waar geen enkele instelling, publiek of privé, aan kan ontkomen. Op business niveau biedt … Continue reading

News

Research Note: SAAS ENABLEMENT, july 2015

cloud-gears

SaaS Enablement betreft het opwaarderen van een applicatie zodat het mogelijk wordt om deze in een cloud-context als SaaS aan te bieden, en is één van de elementen die een private cloud meer aantrekkingskracht kunnen geven. In deze research note … Continue reading

Newsletter SmalResearch june 2015

3d Research Word Sphere on white background.

Newsletter june 2015 - Research Plan 2015; - Citizen Engagement; - Strong Mobile Authentication; - Quick review Zetes Sipiro M; - Cloud Security model v2.1; - Blog Research

Research Plan 2015

plan_2015

Het Plan Onderzoek 2015 werd goedgekeurd door de RvB van Smals. Cloud, Big Data, Analytics, Social, Mobile, Security Meer informatie vindt u hier. Le Plan de Recherche 2015 a été approuvé par le CA de Smals. Cloud, Big Data, Analytics, Social, Mobile, Security Plus … Continue reading