News

Book available on Amazon !

email_reliability

De problematiek van de kwaliteit van emailadressen blijft een heet hangijzer voor het welslagen van tal van overheidsprojecten waarbij men burgers en ondernemingen via elektronische weg wil bereiken. De kwaliteit van de emailadressen is strategisch voor een goede dienstverlening en een … Continue reading

Research Plan 2014 !

plan2014

Het Plan Onderzoek 2014 werd goedgekeurd door de RvB van Smals.  Meer informatie vindt u hier. Le Plan de Recherche 2014 a été approuvé par le CA de Smals.  Plus d’info ici.

Radar 2014

Business Problems, Opportunities, Bottlenecks, eGov, Think Different, …

Le nouveau radar est en ligne ! Toutes les info sur la page “Radar”