Javascript, altijd en overal?

js5logo

De opmars van Javascript de laatste jaren is onstopbaar. De taal speelt een steeds grotere rol in de browser, via webapplicaties en andere interactieve websites. Ook de webserver is ze nu aan het innemen, onder de naam Node.js. Ze wordt ook … Continue reading

Sparklines: trends in tabellen

sparkline_wikipedia

Om goede data-analyses te maken is het cruciaal dat men data op een goede, begrijpbare, manier voorstelt. Dit leidt tot betere inzichten en op termijn dus ook tot betere data-driven business beslissingen. In deze blogpost staan we stil bij het belang … Continue reading

News

Book available on Amazon !

email_reliability

De problematiek van de kwaliteit van emailadressen blijft een heet hangijzer voor het welslagen van tal van overheidsprojecten waarbij men burgers en ondernemingen via elektronische weg wil bereiken. De kwaliteit van de emailadressen is strategisch voor een goede dienstverlening en een … Continue reading

Research Plan 2014 !

plan2014

Het Plan Onderzoek 2014 werd goedgekeurd door de RvB van Smals.  Meer informatie vindt u hier. Le Plan de Recherche 2014 a été approuvé par le CA de Smals.  Plus d’info ici.