Data Centric IT met REST

rest-api

Over REST hebben we het al vaak gehad op deze blog, maar zelden hebben we het gehad over het ware voordeel van dit acroniem: meer nog dan een technologie, is het een architecturaal principe voor het web en voor samenwerkende computersystemen: één … Continue reading

Blockchain, het kloppend hart van Bitcoin

opengraph

Bitcoin is de eerste gedistribueerde cryptocurrency, of anders gezegd, de eerste munteenheid die voor financiële transacties dankzij cryptografie geen nood heeft aan centrale partijen, zoals traditioneel de banken. Het kloppend hart van het in 2009 gelanceerde Bitcoin is de blockchain, … Continue reading

News

Research Radar 2016

radar

new Research Radar 2016 ________________________________________________ Chaque année la section Recherche redéfinit ses priorités, en fonction de l’évolution des technologies, des besoins de l’eGov mais également en fonction de l’expertise de ses collaborateurs. L’exercice se fait au travers de quatre “radars”, où … Continue reading

Newsletter SmalsResearch november 2015

dog_newspaper

- Cryptografie & Cloud Computing; - SaaS Enablement; - Data Visualization; - Quick review RStudio Shiny; - Quick review Qlik Sense; - Blog Research nederlandstalige versie version française

Publications